Membership Agreement

İşbu Üyelik Sözleşmesi (“Sözleşme”) MeetingSpider ile Üye arasında aşağıdaki şartlarda imzalanmaktadır.

 

Şöyle ki:

 

 • EFF Organizasyon Limited Şirketi, www.meetingspider.com alan adlı çevrimiçi Web Sitesi'ni yönetmektedir.

 

 • İşbu Sözleşme uyarınca Üye, EFF Organizasyon tarafından yönetilmekte olan www.meetingspider.com alan adlı elektronik ticaret platformuna üye olmak ve bu platformda satılan/sunulan ürün ve/veya hizmetlerden, hizmetin/ürünün spesifik mahiyetine göre ücretli/ücretsiz yararlanmak istemektedir.

 

 • www.meetingspider.com internet sitesi üzerinden sunulan hizmetlere ilişkin şart ve koşulları ve Web Sitesinin kullanılmasına ilişkin kuralları düzenlemektedir. Üye’nin, www.meetingspider.com üzerinden üyelik ve toplantı talebi oluştururken işbu Sözleşme’yi onayladığı veya www.meetingspider.com üzerinden kullanmaya başladığı andan itibaren işbu Sözleşme’ye uymayı taahhüt ettiği kabul edilmektedir.

 

 • İşbu Sözleşme'nin Üye tarafından kabulü ile Üye, www.meetingspider.com internet sitesinde yer alan veya yer alacak olan EFF Organizasyon tarafından veya üçüncü kişiler tarafından EFF Organizasyon aracılığı ile sunulan ve/veya sunulacak hizmetlere, kullanıma, içeriklere, uygulamalara, üyelere ve kullanıcılara yönelik her türlü beyanı da kabul etmiş olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 • İşbu Sözleşme’nin amacını, www.meetingspider.com üzerinden EFF Organizasyon tarafından sunulan hizmetlerden, Üye'nin yararlanmasına ilişkin koşulların belirlenmesi ve bu doğrultuda Taraflar'ın hak ve yükümlülüklerinin tespiti oluşturmaktadır.

 

 1. Tanımlar

 

İşbu Sözleşme metni içerisinde;

www.meetingspider.com” EFF Organizasyon Limited Şirketi’ni,

“EFF Organizasyon” EFF Organizasyon Limited Şirketi’ni,

“Web Sitesi” www.meetingspider.com internet sitesini,

“Üye” Kaydı alınarak işbu Sözleşme’nin kabul edilmesi koşuluna bağlı olarak kendisine kullanıcı adı ve şifre belirleyen; Toplantı Talebi ileten gerçek kullanıcıyı, 

“Üye Profili” Üye’nin Web Sitesi üzerinde oluşturduğu profili,

“Toplantı/Hizmet Talebi” Üye’nin oluşturduğu Toplantı Talebini,

“Online Ödeme Sistemi” Kredi satın alan Üye’nin Web Sitesi üzerinden alacağı hizmete ilişkin ücretin ve EFF Organizasyon’a ödemekle yükümlü olduğu ücretin, EFF Organizasyon veya EFF Organizasyon’un işbirliği yaptığı ödeme kuruluşları tarafından, işbu Sözleşme’de belirlenen hüküm ve koşullar altında kredi kartı, banka kartı, bankalar tarafından sağlanan online ödemeyi destekleyen sair ödeme yöntemleriyle kredi satın alan Üye’den tahsilini sağlayan sistemi,

“Sözleşme” İşbu Üyelik Sözleşmesi’ni,

“Yönetmelik” 26 Ağustos 2015 tarihli ve 29457 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik’i

 

ifade eder.

 

 1. Üye’ye Sunulacak Hizmetler

 

 1. www.meetingspider.com aracılık faaliyeti yürüten bir online platform olup, Üye, müşteri potansiyeli taşıdığını düşündüğü diğer bir üyeye kendisine bildirilen içeriğe uygun olarak ve işbu Sözleşme hükümleri çerçevesinde Toplantı Talebi iletebilecektir.

 

 1. www.meetingspider.com yalnızca bir online aracı platformdur, Web Sitesi’nde farklı profillere sahip olan firmaların hizmetlerinin sağlayıcısı değildir. Yönetmelik’in 6/4 maddesine göre, www.meetingspider.com aracı hizmet sağlayıcıdır ve hizmet sunduğu elektronik ortamı kullanan üyeler tarafından sağlanan içeriği kontrol etmek, bu içerik ve içeriğe konu mal veya hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ya da durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir.

 

 1. www.meetingspider.com aracı olduğu işlemlerle ilgili olumlu veya olumsuz hizmet/ürün konusunda herhangi bir garanti vermemekte olup, herhangi bir tereddüte yer bırakmamak adına Toplantı Talebi’nin olumlu olacağı, toplantı içeriklerini beklentilere uygun olacağı ve sair konularda hiçbir şekilde garanti veya teminat vermemektedir.

 

 1. Üyelik Sistemi

 

 1. Üyelik ücretsiz olup, EFF Organizasyon değişen hal ve şartlara göre üyeliği ücretli hale getirme halini saklı tutmaktadır.

 

 1. Üye, Toplantı Talebi iletebilmek için www.meetingspider.com üzerinden kredi satın almak zorundadır. Üye, oluşturdukları kayıt ve profil ile müşteri potansiyeli taşıyan diğer üyelere Toplantı Talebi iletebilirler. Şifrenin belirlenmesi ve korunması kullanıcının kendi sorumluluğundadır. Kullanıcı adı ve şifresi paylaşılmamalı ve özenle korunmalıdır. Üye hesabının kendi kusuru nedeniyle başka kişiler tarafından kötü niyetle kullanılmasından dolayı doğrudan sorumludur. www.meetingspider.com bu sebeple ödemek zorunda kalacağı her türlü adli/idari para cezası ve/veya tazminat için Üye’ye aynen rücu hakkına sahiptir.

 

 1. Üye hesabını oluştururken Web Sitesi’ne beyan edilen isim, adres, telefon, e-posta, vergi dairesi, gibi her türlü bilgi, güncel, doğru ve eksiksiz olmalıdır; ve Üye bu bilgilerin doğruluğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. www.meetingspider.com söz konusu bilgilerin doğruluğunu ve güncelliğini kontrol etmekle yükümlü değildir. Söz konusu bilgilerin yanlış veya eksik olması nedeniyle Üye’nin, diğer üyelerin, Toplantı Talebi’nde bulunulan kişiveya şirketlerin veya üçüncü kişilerin uğrayacağı zararlardan sorumluluk ilgili Üye’ye aittir.

 

 1. Üyeliğe ilişkin kullanım hakları, salt tanımlanan Üye’ye ait olup, kullanıcı adı ve şifresi başkalarına devredilemez.

 

 1. www.meetingspider.com Toplantı Talebi’nin olumlu olacağını garanti vermez.

 

 1. Üyeler kayıt esnasında; kendilerine diğer üyelerden de Toplantı Talep edileceğini bilir.

 

 1. www.meetingspider.com Üyelik taleplerini değerlendirir ve uygun bulunmayan Kullanıcıyı reddetme hakkına sahiptir.

 

 1. Üyelik iptali için info@effuture.com adresine mail atınız.

 

 1. Üyelik ve Toplantı Talebi Şartları

 

 1. Üye, reşit, ayırt etme gücüne sahip ve kısıtlı olmadığı kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

 

 1. Fiil ehliyetine sahip herhangi bir kullanıcı, işbu Sözleşme koşulları uyarınca üye formunda talep edilen bilgileri doğru ve eksiksiz olarak doldurarak bir Üyelik oluşturabilir.

 

 1. Geçerli bir üyelik oluşturmak için kayıt esnasında gerekli bilgilerin eksiksiz, doğru ve açık olarak verilmesi ve içeriğinin işbu Sözleşme’de belirtilen şartlara uygun olması gerekir.

 

 1. www.meetingspider.com üyelik talebini kendi denetiminden geçirdikten sonra, uygun görmesi halinde onay verir. Ancak Üyelik Talebi’nin içeriğine ilişkin tüm sorumluluk Üye olmak isteyene aittir.

 

 1. www.meetingspider.com, üyeler arasında Toplantı Talebi sistemi sunmaktadır.

 

 1. Üye, diğer bir üyeye Toplantı Talebi’nde bulunmak isteyen Üye, sistem üzerinden kredi satın alarak Toplantı Talebi iletebilir. Üye, ödemenin kredi satın alma talebine istinaden alınacağını, bu işlem veya daha sonra talep edilen düzenli hizmetler için sistem kurallarına göre bu işlemin Üye tarafından tekrarlanabileceğini bildiğini kabul ve beyan eder.

 

 1. Ödeme alındıktan sonra www.meetingspider.com zaruri olmayan sebepler dışında hizmeti sunmaz ise alınan ödeme kendiliğinden kredi kartına iade edilmektedir. Bu durumda Üye’nin ayrıca bir iptal prosedürü işletmesine gerek kalmamaktadır. 

 

 1. Üye, Toplantı Talebi formunu talep edilen bilgilere (gün, saat, toplantı içeriği) istinaden detaylı ve eksiksiz doldurmalıdır. www.meetingspider.com eksik iletilen formları dikkate almayacaktır.

 

 1. Toplantı gün ve saatinde değişiklik için info@effuture.com adresine mail gönderilmesi gerekmektedir.

 

 1. Toplantı Talebi iptal edilemez. Buna bağlı olarak harcanan krediden www.meetingspider.com sorumlu olmayacaktır. Toplantı taleplerinde iptal ve değişiklikler, ancak info@effuture.com maili üzerinden yapılabilir. Başka bir kanalla yapılan iptal ve değişiklik talepleri dikkate alınmamaktadır.

 

 1. Üye Profilleri, Toplantı Talepleri veya verilen farklı bir bilgi, belge ve beyanlar (a) herhangi bir üçüncü kişinin, telif hakkı, patent, marka gibi fikri mülkiyet haklarını veya diğer haklarını ihlal etmeyecek; (b) yürürlükteki hiçbir kanun veya ikincil mevzuatı (ihracat denetimi, tüketici koruma, haksız rekabet veya yanıltıcı reklama ilişkin olanlar vb.) ihlal etmeyecek; (c) genel ahlak ve kamu düzenine aykırı, dürüst ve doğru olmayan, aldatıcı, yanıltıcı veya üçüncü kişilerin tecrübe ve bilgi noksanlıklarını istismar edici, can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürücü, kamu sağlığını bozucu, hastaları, yaşlıları, çocukları ve özürlüleri istismar edici beyan ve tanıtım ifadeleri içermeyecek; (d) lisansa, izne veya ruhsata bağlı ifa edilebilen hizmetlerden olup da lisanssız, izinsiz veya ruhsatsız şekilde hizmet sağlanarak diğer lisanslı, izinli veya ruhsatlı kişi ve kurumlarla haksız rekabet yapmayacak, (e) tescilli markaların ve/veya tescilsiz olsa bile marka işaretlerini haksız yere kullanmayacak, hukuka aykırı olarak başka bir firmanın bayisi, distribütörü ve yetkili servisi gibi beyanda bulunmayacak, (f) onur kırıcı, karalayıcı, tehditkâr veya taciz edici nitelikte olmayacak; (g) müstehcen olmayacak veya çocuk pornografisi içermeyecek ve (h) virüs, Truva atı gibi zararlı yazılımları veya herhangi bir sistem, veri veya kişisel bilgiye zarar vermeyi amaçlayan, zarar veren bilgisayar programcılığı uygulamalarını içermeyecektir. Aksi halde www.meetingspider.com sorumluluğu bulunmayıp, söz konusu sorumluluk ilgili Üye’ye aittir.

 

 1. Üye Profilleri ve Toplantı Taleplerine ilişkin her türlü sorumluluk ilgili üyeye ait olup www.meetingspider.com un hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

 

 1. Üye formunda talep edilen bilgileri doğru ve eksiksiz olarak dolduran herkes işbu Sözleşme koşullarını onayladıktan sonra kabul edilen koşul ve içeriğe uygun bir Profil oluşturup Üye sıfatı kazanabilir.

 

 1. Profil oluşturmak için isim, marka, unvan, iletişim bilgisi, vergi dairesi, vergi numarası gibi kayıt anında istenen bilgiler eksiksiz ve açık olarak verilmelidir. Üye Profili ile ilgili hizmetleri vermek için gerekli izne, ruhsata, lisansa (varsa) ve nitelik, deneyim ve kabiliyete sahip olduğunu kanıtlayacak ek belge, ehliyet, diploma, servis yetki belgesi, ticaret sicil belgesi, oda kaydı gibi evrakın ve referansların da girişi yapılmalıdır.

 

 1. Yönetmelik Madde 5/4 gereği,
 •  www.meetingspider.com üzerinden hizmet satışı yapan ve tacir veya esnaf olan Üye, şu bilgileri eksiksiz olarak bulundurmak zorundadır: (i) Ticaret unvanı, işletme adı veya tescilli marka adı bilgilerinden en az biri. (ii) Tebligata elverişli KEP adresi. (iii) Esnaflar için vergi kimlik numarası, tacirler için MERSİS numarası. (iv) Merkez adresi ve onaylanmış telefon numarasının aracı hizmet sağlayıcıda bulunduğuna ilişkin bilgi.
 • www.meetingspider.com üzerinden hizmet satışı yapan ve tacir veya esnaf olmayan Üye, şu bilgileri eksiksiz olarak bulundurmak zorundadır: (i) Adı ve soyadı. (ii) İkametgâhının bulunduğu il. (iii) Merkez adresi ve onaylanmış telefon numarasının aracı hizmet sağlayıcıda bulunduğuna ilişkin bilgi.

 

 1. Üyelik Şartları ve yükümlülükleri işbu Sözleşme’de detaylı bir şekilde belirtilmektedir. Hizmet sonucunda vermesi gereken evrak, fatura, fiş dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın kanuni mevzuat dahilinde sair tüm evrakı da hizmetin ifası ile birlikte Üye sorumluluğundadır. www.meetingspider.com’un söz konusu belgelerin teminine ilişkin olarak herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

 

 1. Üye, diğer üyelerle olan ilişkilerden tamamen kendisi sorumludur. Üyeler birbiriyle ya da www.meetingspider.com çalışanları ile iletişim kurarken, ırkçı, cinsiyetçi, ayrımcı, herhangi bir grup veya kişiye karşı nefret söylemi, kişilik haklarına aykırı, onur kırıcı, hakaret içeren, taciz eden veya tacizi savunan, illegal & terörist faaliyetleri öven, haksız rekabet oluşturan, tehdit edici, müstehcen, lekeleyici, cinsel taciz oluşturan ve iftiracı nitelikte davranışlar sergileyemez, bu yönde içerikler kullanamaz. Aksi bir durum Üye’nin haklarının sona erdirilmesi ve gerektiğinde durumun resmi makamlara bildirilmesini gerektirebilir.

 

 1. Gerek Hizmet Veren, gerek Hizmet Alan Üyeler hakkında, hizmetin öncesi, hizmetin görülmesi ve hizmet sonrasında, herhangi bir suç oluşturan davranışlardan dolayı bir soruşturma açılırsa veya yargılama yapılırsa,   adli ve idari makamları talepleri üzerine www.meetingspider.com elindeki tüm bilgi ve belgeleri talep üzerine ilgili makamlarla paylaşacaktır.

 

 1. Üye işbu Sözleşme koşullarına uymaması nedeniyle doğabilecek her türlü idari, hukuki ve cezai sorumluluk bizzat kendisi sorumludur.

 

 1. Üyeler aralarında yaptığı sözleşmede, www.meetingspider.com’un hiçbir şekilde sözleşmenin tarafı olmadığını ve sorumluluğu bulunmadığını kabul eder.

 

 1. Üye ilgili hizmet tutarının kredi kartından tahsil edilmesini, daha önceden paylaşılan kredi kartı bilgilerinin değişmesi durumunda www.meetingspider.com’u bilgilendirmeyi kabul eder.

 

 1. Üye, kredi kartı bilgilerinin mevzuat kapsamında izin verildiği ölçüde olmak kaydıyla, www.meetingspider.com’un anlaşmalı olduğu ödeme kuruluşu sisteminde saklanması ve sistem işleticileri ile paylaşma yetkisine sahip olduğunu kabul eder. Anlaşmalı ödeme kuruluşu sisteminde oluşabilecek aksaklıklardan www.meetingspider.com sorumlu değildir.

 

 1. Üye, hizmete ilişkin olarak kendisine düşen tüm vergilerden, www.meetingspider.com’un gelirine bağlı oluşan vergiler hariç olmak üzere sorumludur.

 

 1. Üye, firmasından ayrıldığında veya iş değişikliğinde bilgi vermekle yükümlüdür. 

 

 1. Üye, sistemden üyeliğini silmek istediğinde info@effuture.com adresine talebini iletmelidir.

 

 1. Ödeme

 

 1. Üye, 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve 26458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre hareket edecek olup, online ödeme sistemi ile banka kartı, kredi kartı veya benzer bir ödeme aracı ile diğer ödeme sistemleri vasıtasıyla anında online ödeme de yapabilir. Online ödeme sistemi ile ödeme seçeneği kullanılarak yapılan ödemelerde, kartın hamili haricinde bir başkası tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılması halinde mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır.

 

 1. Ödemeye, online ödeme kuruluşunun aracı olduğu hallerde; online ödeme kuruluşu ile Üye arasındaki ilişki www.meetingspider.com dan bağımsız olup ilgili mevzuat gereği öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve sorumluluk ilgili ödeme kuruluşuna aittir. Online ödeme sistemi için ödeme kuruluşları ile anlaşıldığı takdirde www.meetingspider.com yalnızca ilgili bedellerin ödenmesi/iadesi için ilgili kuruluşa gerekli talimatları iletmekle yükümlüdür. İlgili ödeme kuruluşu tarafından Kullanıcı bilgisi ve gerekli diğer tüm bilgilerin saklanması ve güvenli bir şekilde tutulması ve yapılan işlemlerin güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi ilgili ödeme kuruluşunun yükümlülüğündedir.

 

 1. Online ödeme sistemi kullanıldığında hizmet karşılığı fiş/fatura veya düzenlenmesi gerekli diğer belgeler, ilgili mevzuat gereği düzenleme yükümlülükleri bulunuyorsa ilgili Üye tarafından düzenlenir. Söz konusu hizmete ilişkin fatura/fiş veya diğer belgeler www.meetingspider.com’dan talep edilemeyecek olup www.meetingspider.com yalnızca kendi verdiği hizmetlere ilişkin olarak fatura kesmekle yükümlüdür.

 

 1. İşbu Sözleşme’de tanımlanan sistemin işleyişini sağlamak amacıyla www.meetingspider.com aracıdır. Ödemesi gerçekleşmeyen herhangi bir talepte, www.meetingspider.com, Sözleşme’yi feshetme ve üyeliği iptal etme hakkına sahiptir.

 

 1. Üyeler Arası İlişki

 

 1. Üye, sisteme kaydedilen Toplantı Talebi’ni sonradan iptal edememektedir.

 

 1. Üye’nin diğer üyelerle yaşadığı ihtilaflardan EFF Organizasyon hiçbir surette sorumlu olmayıp, www.meetingspider.com yalnıza aracı bir online platformdur.

 

 1. www.meetingspider.com, Üye’nin diğerleriyle yaşadığı anlaşmazlıklarda, hizmet iptali, indirim veya ücret iadesi gibi konulara ilişkin doğabilecek anlaşmazlıklarda hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir. Herhangi bir tereddüte yer bırakmamak adına, www.meetingspider.com dan herhangi bir ödeme talep edilemeyecektir.

 

 1. www.meetingspider.com yalnızca (i) hizmet talebinin veya anlaşmaya varılan işin usulüne uygun şartlarda veya mücbir sebep hallerine dayalı olarak zorunlu iptali; (ii) Toplantı Talebi’nin ilgili üyeye iletilememesi nedeniyle Hizmet Talebinin zorunlu iptali; hallerinde ücret ilgili ücretin iadesi için işbirliği yaptığı ödeme kuruluşuna talimat verecektir.

 

 1. Sorumluluk

 

 1. Üye’nin diğer üyelerle arasındaki teklif, icap, kabul, sözleşme ve ödeme aşamalarında www.meetingspider.com un herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

 

 1. www.meetingspider.com aracı online platform olup, Üye’nin diğerleriyle anlaşması veya sunulan hizmet ve/veya verilen bilgilerin doğruluğu konusunda herhangi bir garanti/teminat vermemektedir. Üye, diğer üyeler hakkında araştırmayı kendisi yapacaktır.

 

 1. Üye’nin www.meetingspider.com aracılığı ile diğer üyelere sunduğu ürün ve hizmetlere ilişkin her türlü sorumluluk ve üçüncü kişilerde  meydana gelecek zararlardan sorumluluk Üye’ye aittir. 

 

 1. www.meetingspider.com Üye’nin sunduğu hizmetin güvenilirliği, Üye’nin ilgili hizmeti sağlamak için uygun ve yetkin olduğu, hizmetlerin verilmesi veya zamanında verilmesi, güvenli ve hatasız olması, hizmet kullanımından elde edilecek sonuçların yeterliliği veya güvenilirliği veya hizmet kalitesinin beklentilere cevap vermesi gibi konularında hiçbir garanti veya taahhütte bulunmamaktadır.

 

 1. Toplantı Talebi’nde Üye’den kaynaklanan hatalardan (yanlış tarih verilmesi, toplantı başlama saatinde orada bulunmaması vb.) dolayı www.meetingspider.com’un herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. www.meetingspider.com söz konusu durumların oluşmaması için azami gayreti gösterecektir. Ancak oluşan hatalardan veya zararlardan dolayı herhangi bir bedel veya tazminat ödemeyecektir.

 

 1. Hizmete ilişkin olarak yürürlükteki mevzuat kapsamında temin etmesi gereken her türlü izin, onay, kontrol belgesi, ruhsat vb. belgeye ilişkin sorumluluk ilgili üyelere ait olup, aksi takdirde doğabilecek her türlü idari, hukuki ve cezai sorumluluk taraflara aittir. www.meetingspider.com un ve üçüncü kişilerin bu nedenle uğradığı ve/veya uğrayacağı zararlardan sorumluluk ve her türlü zararın tazmin yükümlülüğü ilgili üyelere aittir.

 

 1. Üye’nin diğerleriyle yapacağı anlaşmalardan kaynaklanacak her türlü vergi, resim, harç, ödeme ve benzeri yükümlülüklerden taraflar doğrudan kendileri sorumludur. www.meetingspider.com tarafından işletilen Web Sitesi’nde listelenen bilgilerden dolayı, www.meetingspider.com, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili yasal mevzuat kapsamında, satıcı, sağlayıcı, imalatçı, üretici, bayi, acente, reklamcı veya mecra kuruluşu statüsünde değildir.

 

 1. www.meetingspider.com, sisteminde kayıtlı Üye’nin isim, adres ve telefon numarası gibi kişisel verilerinin Toplantı Taleplerinin olumlu sonuçlanması sonrası veya ilgili hizmetin verilmesine yönelik olarak diğer üyelerle paylaşılmasından dolayı ilgili üyeler arasında ortaya çıkabilecek sorunlardan veya oluşabilecek zarardan kesinlikle sorumlu değildir. Üyeler, işbu Sözleşme kapsamındaki hizmetlerin pazarlanması ve yerine getirilmesi için kişisel verilerinin işlenmesine ve işbu Sözleşme’deki amaçlara uygun olarak paylaşılmasına muvafakat etmişlerdir. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5(c) ve 5(f) maddelerine göre, üyeler kişisel verilerinin işlenmesi ve sadece sözleşme tarafları arasında paylaşılması, açık rıza alınmasını gerektirmemektedir.

 

 1. Verilen Yetki

 

 1. www.meetingspider.com sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Üye, Web Sitesi'nin kullanımına ilişkin olarak www.meetingspider.com’a herhangi bir kullanım ücreti ödememektedirler. Söz konusu nedenle sistemin durdurulması veya askıya alınması nedeniyle herhangi bir talepte bulunmayacaklardır.

 

 1. www.meetingspider.com veya işbirliği yaptığı ödeme kuruluşu güvenlik şüphesi doğuran Üye  işlemlerinden dolayı ilgili Kullanıcıların kredi kartı ile online ödeme yapma imkânını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Söz konusu nedenle www.meetingspider.com ‘un üyelere ve üçüncü kişilere karşı hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

 

 1. www.meetingspider.com veya işbirliğinde bulunduğu ödeme kuruluşu, Online Ödeme Sistemine konu kartın, limit yeterliliğini sorgulama hakkına sahiptir.

 

 1. www.meetingspider.com, Web Sitesi'nin kullanılması ile oluşacak tüm verilerin fikri haklarına sahiptir. www.meetingspider.com, söz konusu bilgilerle Kullanıcı bilgilerini açıklamaksızın demografik bilgiler içeren raporlar düzenleyebilir veya bu tarz bilgileri veya raporları kendisi kullanabilir veya bu rapor ve/veya istatistikleri iş ortakları ile üçüncü kişilerle bedelli veya bedelsiz paylaşabilir. Bu işlemler www.meetingspider.com’un gizlilik politikası hükümlerine aykırılık teşkil etmez.

 

 1. www.meetingspider.com üyelerine promosyonlar ile yeni hizmet veya projeler veya haberleri e-posta veya push bildirim yolu ile haberdar edebilir. Kullanıcıların söz konusu e-postaları almak istememesi halinde [info@effuture.com] adresine yazılı bildirimde bulunarak veya kendisine ulaşan ticari iletişim kanalı üzerinden söz konusu bildirimleri almayı durdurabilir.

 

 1. Kullanıcılar arasında fikri hakların ihlaline ilişkin herhangi ihtilaf olduğu takdirde www.meetingspider.com kendisine ibraz edilecek kesinleşmiş ve icra edilebilir bir mahkeme kararına istinaden işlem yapmakla yükümlüdür. Diğer hallerde, www.meetingspider.com kendi takdirinde olmak üzere işlem yapar.

 

 1. Üyelerin birbirleri arasındaki hizmet/ürün alış verişlerine ilişkin olarak gelen yorumlar/değerlendirmeler, www.meetingspider.com tarafından yapılacak gerekli onay, kontrol ve düzeltme akabinde tüm Kziyaretçilerin görebileceği şekilde yayınlanır. www.meetingspider.com’un söz konusu yorumları düzeltme, sıralama ya da yayımlayıp yayımlamama yetkisi vardır. www.meetingspider.com önceden haber vererek veya vermeden dilediği zaman Web Sitesi’ni (veya bir kısmını) geçici veya kalıcı olarak değiştirme veya sonlandırma hakkını saklı tutar.

 

 1. Web Sitesi’nin bütünlüğünü korumak amacıyla, www.meetingspider.com dilediği zaman kendi inisiyatifine dayanarak, bazı üyelerin ve belirli internet protokolü adreslerindeki üyelerin Web Sitesi’ne erişmelerini engelleyebilir.

 

 1. Üyeler, Web Sitesi’ne yüklemiş oldukları içeriklerden 5651 sayılı Kanun’un 4. maddesine göre hukuki ve cezai olarak sorumludur. İçeriklerin, www.meetingspider.com tarafından yayınlanmış olması üyelerin sorumluluğunu kaldırmamaktadır.

 

 1. www.meetingspider.com hizmetlerin bazılarını veya tamamını ileride ücretli veya ücretsiz yapma hakkını saklı tutar. Bazı hizmetlerin ücretlendirme politikası satın alınan veya sunulan hizmetlerin sayısı, yoğunluğu veya niceliğine göre zaman zaman değişiklik gösterebilir.

 

 1. www.meetingspider.com, dilerse Üye’nin e-posta adresini, cep telefon numarasını ve diğer bilgileri doğrulamak amacıyla SMS, e-posta veya diğer teknik araçlar kullanabilir.
 2. www.meetingspider.com, Üye’nin işbu Sözleşme’yi, mevzuat maddelerini ihlal ettiğinin tespit edilmesi halinde ya da durumun gerektirdiği ölçüde hiçbir sebep göstermek zorunda olmaksızın Web Sitesi’ni kullanmaktan ve üyelik haklarına erişimden men edebilir, üyeliği askıya alabilir, geçici olarak veya kalıcı olarak kullanımı durdurabilir.

 

 1. Gelir İdaresi Başkanlığı’nca getirilen yasal düzenlemeye uygun olarak www.meetingspider.com’da e-fatura ve e-arşiv fatura uygulamalarına geçilmiştir. E-fatura kullanıcısı olmayan Kullanıcı’ların e-arşiv faturaları elektronik ortamda oluşturulacak ve elektronik ortamda muhafaza edilecektir. Elektronik ortamda oluşturulan faturalar ile ilgili bildirim en geç 7 gün içerisinde Üye’nin mail adreslerine yapılacak ve faturalar PDF formatında e-posta yolu ile gönderilecektir. Elektronik ortamda oluşturulan faturalar, tüm resmi makam ve merciler nezdinde yasal belge olarak kullanılabilir.

 

 1. EFF Organizasyon, (i) www.meetingspider.com Web Sitesinin hatasız, kesintisiz ve güvenli olacağını ya da Web Sitesinin ya da üzerindeki herhangi bir içerik, arama veya bağlantının kullanımının belirli sonuçlar sağlayacağını taahhüt etmez; (ii) www.meetingspider.com, Web Sitesinden indirilen herhangi bir dosyanın virüs ya da diğer kirli ya da bozucu özellikler taşımayacağını garanti edemez; (iii) www.meetingspider.com, Web Sitesi ya da web sitesinin kullanımıyla ilgili olarak, herhangi bir üçüncü şahsın, Web Sitesi kullanıcılarının, reklam verenlerin ve/veya sponsorların fiil, ihmal ve davranışlarına ilişkin sorumlu değildir.

 

 1. www.meetingspider.com, Web Sitesi’nin işletiminden veya koşullarının uygulanmasından doğan hiçbir veri kaybından sorumlu değildir.

 

 1. www.meetingspider.com koruma amaçlı makul tedbirleri almaktadır. Ancak kendisine ait bilgisayar ağına ve bu ağdaki mevcut veri tabanı bilgilerine yapılabilecek saldırılar sonucu Kullanıcı bilgilerinin kötü amaçlı kişilerin eline geçmesi ve bunların kötü niyetli kullanılması halinde doğabilecek sonuçlardan dolayı sorumluluk kabul etmez.

 

 1. www.meetingspider.com, üçüncü kişilerin Web Sitesi’nin kullanımı ile ilgili davranışı sonucunda ortaya çıkan, bedensel zarar, duygusal rahatsızlık gibi fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, doğrudan veya dolaylı, maddi veya manevi her türlü zararı ve/veya bir ilgili Üye’nin ödeme yapmamasından dolayı doğabilecek zararlardan sorumluluk kabul etmez.

 

 1. Fikri Mülkiyet

 

www.meetingspider.com  Web Sitesi’nde sunulan görsel ve yazılı içerik, kişisel kullanım içindir. 

 

www.meetingspider.com, Web Sitesi içeriğinde yer alan bütün alan adı, logo, grafik, ses, ikon, tasarım, metin, imge, html kodu, diğer kodlar, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin (“Materyaller”) ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve yasal koruma altındadır. Aksi belirtilmedikçe ticari ya da kişisel amaçlarla izinsiz veya kaynak göstermeksizin kullanılamaz. Üye’nin kendi profilinde ve diğer üyelerle olan iletişimde kullandığı yazılar, işaretler, görseller ve portföyü hariç olmak üzere, Üye’nin www.meetingspider.com’de yer alan herhangi bir unsuru diğer bir mecrada veya internet sitesinde yazılı izin olmaksızın yayınlaması veya kullanması yasaktır.

 

www.meetingspider.com Web Sitesi tasarımında ve veri tabanı oluşturulmasında kullanılan yazılımın tüm hakkı EFF Organizasyon’a aittir. Bahsi geçen yazılımın kopyalanması veya kullanılması, kullanılan yazılımların ve teknolojilerin tersine mühendislik işlemlerine tâbi tutulması kesinlikle yasaktır.

 

www.meetingspider.com a iletilen tüm yorum ve eleştirilerin telif hakları www.meetingspider.com’a aittir. www.meetingspider.com söz konusu yorumlar üzerinde çeşitli değişiklikler yapmak, yorumları silmek veya tamamen kaldırmak hakkını saklı tutar ve yorumların bazılarını yayımlamayabilir. www.meetingspider.com, kullanım şartları, gizlilik prensipleri ve geçerli yasal düzenlemelere bağlı kalmak kaydıyla, kullanıcı hesabına bağlı olan bütün bilgiler, yorum ve eleştirileri kendi pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak kullanma hakkını saklı tutar.

 

 1. Web Sitesi

 

 1. Üye’nin duyurduğu, yayınladığı, herhangi bir şekilde ifade ettiği fikir, tavsiye, açıklama, inceleme, yorum, teklif veya diğer bilgi ya da içerik, ilgili üyelere aittir. Bahsi geçen içerikten tamamen söz konusu üyeler sorumludur. www.meetingspider.com (i) Web Sitesi üzerindeki herhangi bir bilginin doğruluğu, bütünlüğü veya faydasını garanti etmez veya (ii) Web Sitesi üzerinde gösterilen, herhangi bir şahısça verilmiş fikir, tavsiye veya açıklamanın doğruluğu veya güvenilirliğini kabul, tasdik etmez veya sorumluluk kabul etmez.

 

 1. Web Sitesi www.meetingspider.com kontrolü altında olmayan başka internet sitelerine bağlantı veya referans içerebilir. www.meetingspider.com, bu sitelerin içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir.

 

 1. www.meetingspider.com dilerse reklam, sponsor alabilir ve ilgili sponsorluk ve reklam, tanıtım faaliyetleri Üye profili de dahil olmak üzere www.meetingspider.com ın farklı alanlarında yayınlanabilir.

 

 1. www.meetingspider.com, Web Sitesi üzerinde yasadışı veya yasak olacak türden içeriği, Web Sitesi’nden kaldırma ve söz konusu ihlalcilerin üyeliğini sonlandırma hakkını saklı tutar. Bu hüküm, sayılanlarla sınırlı olmamakla birlikte aşağıdaki türden içeriği kapsar:

 

 • Irkçılık, herhangi bir grup veya kişiye karşı nefret ve fiziksel zararı teşvik eden içerik gibi, diğer Kullanıcıya açıkça saldırıcı nitelikte olan veya hakaret içeren;
 • Diğer Kullanıcıyı taciz eden veya tacizi savunan;
 • “Önemsiz posta”, “zincir mektup” veya istenmeyen toplu posta veya “spamming” iletimi içeren;
 • Yanlış veya yanıltıcı olduğunu bildiğiniz bilgileri teşvik eden;
 • Yasadışı faaliyetleri teşvik eden veya başkası hakkında kötüleyici, cinsiyetçi, aşağılayıcı ifadeler kullanan, haksız rekabet oluşturan, tehdit edici, müstehcen, lekeleyici ve iftiracı nitelikte davranışları teşvik eden;
 • Korsan bilgisayar programları veya linklerin verilmesi, üretim esnasında konulmuş kopya korumalı cihazları atlatmaya yönelik bilgi verilmesi veya korsan resim, ses veya video dosyaları verilmesi veya korsan resim, ses veya video dosyalarına bağlantı verilmesi gibi, başka birinin telifli eserinin yasadışı veya yetkisiz kopyalanmasını teşvik eden;
 • Yasaklı veya şifre erişimli sayfalar veya saklı sayfa ya da görüntüler içeren (başka bir erişilebilir siteden link olarak verilmeyenler);
 • Yasadışı silahların üretimi veya alımı, başka birinin mahremiyetinin ihlal edilmesi veya bilgisayar virüsleri verilmesi veya oluşturulması gibi yasadışı faaliyetler hakkında öğretici bilgiler sağlayan;
 • Ticari veya kanun dışı amaçlarla başkalarından şifre veya kişisel tanımlayıcı bilgi talep eden;
 • Önceden yazılı onay olmadan yarışmalar, çekilişler, takas, reklam ve saadet zinciri gibi ticari faaliyet ve/veya satışlar içeren;
 • Başkalarına ait kişisel bilgileri kaydeden, yayan, kötüye kullanan,
 • Üçüncü şahısların marka ve patent gibi, fikri ve sınai haklarını ihlal eden,
 • Haksız ticaret uygulamalarına yer veren ve rekabeti sınırlayan.

 

 1. Üye, www.meetingspider.com üzerinde oluşturmuş olduğu profil içeriklerinin çeşitli arama motorları tarafından indeksleneceğini, arama sitelerinin arama sonuç ekranlarında görüntülenebileceğini ve üçüncü kişi / kurumlar tarafından görüleceğini, profilde paylaştığı bilgilerin herhangi bir hukuka aykırı olması durumunda bizzat kendisinin sorumlu olacağını peşinen kabul eder. 

 

 1. Fesih ve İhlal

 

Üye, kendisinin Sözleşme hükümlerine veya mevzuata aykırı davranması sonucundan www.meetingspider.com’un ve üçüncü kişilerin uğrayacağı her türlü zarardan sorumludur. www.meetingspider.com Sözleşme’nin ihlal edildiğini tespit ettiği takdirde işbu Sözleşme’den doğan talep haklarına halel gelmeksizin işbu Sözleşme’yi derhal tek taraflı olarak feshedebilir.

 

Taraflar işbu Sözleşme’yi diledikleri zaman sona erdirebileceklerdir. Sözleşme’nin feshi anında tarafların birbirlerinden olan alacak haklarını ve hakkedişlerinin tahsili taleplerini etkilenmez

 

 1. Delil

 

Taraflar tacir olup, bu Sözleşme’den doğabilecek uyuşmazlıklarda EFF Organizasyon’un ticari defter ve kayıtları ile www.meetingspider.com sistemlerinde saklanan verileri her türlü uyuşmazlıkta 6100 Sayılı HMK’nın 193. Maddesi gereği kesin delil kabul edeceğini beyan, kabul ve taahhüt ederler.

 

 1. Uyuşmazlık Çözümü

 

İşbu Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olup, Sözleşme’den doğacak her türlü uyuşmazlıkların çözümü için İstanbul (Cağlayan) Mahkeme ve İcra Müdürlükleri’nin münhasıran yetkili olduğunu kabul ve beyan ederler.

 

 1. Yürürlük ve Güncelleme

Bu Sözleşme Web Sitesi kullanılmaya devam edildiği ve Kullanıcılara www.meetingspider.com tarafından yeni bir sözleşme sunulmadığı sürece yürürlükte kalacaktır.   www.meetingspider.com sunduğu hizmetlerin sürekliliğini sağlama, ileride doğacak teknik zaruretler veya mevzuata uyum sağlanması amacıyla Sözleşme’yi tek taraflı olarak değiştirme ya da tadil etme hakkına sahiptir; www.meetingspider.com, herhangi bir değişiklik olması halinde güncel kullanım şartlarını aynı link altında yeni tarih güncellemesi ile Web Sitesi’nde yayınlayacak, gerek görmesi halinde elektronik posta ile üyelerine bildirilecek ve onayına sunacaktır. Yenilenmiş güncel Sözleşme, Web Sitesi’nde yayınlandığı andan itibaren geçerli olacak ve Web Sitesi’nin veya hizmetlerinin kullanımı o andan itibaren yenilenmiş Sözleşme şartlarına tabi olacaktır.